Vognmand

TransiT Vognmand er et logistiksystem baseret på Microsoft Dynamics C5.

Systemet henvender sig til vognmandsfirmaer, som ønsker overblik og styring af deres transport, containere samt timeregistrering på opgaverne og medarbejderne.

 TransiT Vognmand består af følgende moduler:

  • Booking med fakturering og olietillæg
  • Disponering / Flådestyring
  • Container registrering
  • Timeregnskab
  • Zone & pristaksttabel

TransiT Vognmand er baseret på enkelthed, få skærmbilleder samt høj funktionalitet for brugeren.

Booking er kernen i systemet. Her indtastes de relevante kundeoplysninger og chaufførinstruktionen. Systemet har automatisk udregning af fragt, Maut og olietillæg ud fra en standard eller individuel pristabel.

Under Disponering / Flådestyring udarbejdes chaufførernes dagsedler. Adhoc opgaver overføres til bilerne via tovejskommunikation, alt efter kundeønske.

En anden vigtig funktionalitet er containerregistrering, hvor der holdes styr på placeringen, opgaverne samt betalingen af disses ydelser.

Alle bookinger / opgaver / ydelser registreres automatisk på medarbejdernes timesedler, som senere er grundlaget for månedslønnen og faktureringen.

Bording IT Partner ApS | CVR: 29638012 | Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg - Denmark | Tlf.: +45 87 23 11 23